Subskrybuj & obserwuj:

Szlak Orlich Gniazd – zamki, trasa, wskazówki

Królewski Zamek Bobolice

W krainie białych skał i zamków Kazimierz Wielkiego

Szlak Orlich Gniazd to świetny pomysł na wycieczkę. Oprócz przyjemności przeniesienia się w piękne miejsca, daje okazję do podziwiania średniowiecznych zamków i warowni.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zwana też Jurą Krakowsko-Częstochowską, to niezwykle ciekawy pas wzniesień ciągnący się na długości ok. 163,9 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Teren ten nazywany jest również krainą skał i zamków, stanowi dużą atrakcję dla turystów ze względu na oryginalną budowę terenu, bogatą szatę roślinną, szlaki piesze i rowerowe, jaskinie krasowe, i co najważniejsze występujące tam liczne zabytki dawnej Polski, które swój początek miały za czasów panowania Króla Kazimierza Wielkiego.

Przez najczęściej uczęszczany obszar Jury położony pomiędzy Krakowem i Częstochową wiedzie jeden z najstarszych w Polsce wyznaczonych szlaków turystycznych szlak „Orlich Gniazd” umożliwiający poznanie bajecznej krainy skalnych ostańców oraz piastowskich strażnic i zamków. To im zawdzięczają swą nazwę jurajskie zamki jak orle gniazda, budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku był w latach międzywojennych Stanisław Leszczyński, natomiast projekt trasy łączącej Kraków z Częstochową po II Wojnie Światowej wyznaczył Profesor Kazimierz Sosnowski (1875-1954).
Pierwsze grody obronne, które miały chronić szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim wzniesiono w większości w XIV wieku na pograniczu Polsko-Czeskim. W Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach, Mirowie, Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzokwi, Babicach i Rudnie. Poza nimi istniały również inne zamki wchodzące w skład umocnień granicznych, ale wznoszące się poza terenami pasa skalnego Jury Krakowsko-Częstochowskiej są to: Zamek w Dankowie – ruiny twierdzy bastionowej z XVII wieku, Ruiny Zamku w Lelowie – zbudowany w stylu gotyckim (Został rozebrany w latach 1804-1805. Obecnie w tym miejscu znajduje się cmentarz), Ruiny Zamku w Koziegłowach , Ruiny Zamku w Siewierzu gotycki zamek książęcy i Królewski Zamek Będziński średniowieczna warownia obronna.
Warownie po dziś dzień stoją na straży swojej historii. Wszystkie odgrywały kiedyś ważną rolę w historii naszego kraju i osnute są wieloma legendami. Niestety, dziś większość tych wspaniałych budowli możemy oglądać tylko jako ruiny. Na szczęście w ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i zostały odbudowane z ruin, chodzi o zamki w Bobolicach i Korzkwi.

Szlak Orlich Gniazd


Kliknij w wybrany punk na mapie, a zobaczysz link do konkretnego opisu zamku.

Szlak turystyczny nazywany Orlimi Gniazdami, przebiega przez województwa małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie. Król Kazimierz III Wielki podjął się zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granice Rzeczypospolitej i szlaków handlowych, czego dowodem są owe pozostałości zamków i warowni. Co najmniej kilkanaście twierdz powstało właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szlak ma długość ok. 163,9 km. Nazwę swą zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących nawet do 30 metrów wysokości. Niestety, dziś większość tych wspaniałych budowli możemy oglądać tylko jako ruiny. Na szczęście w ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i zostały odbudowane z ruin, chodzi o zamki w Bobolicach i Korzkwi.