Subskrybuj & obserwuj:

Republika Czeska – bogactwo historii

Zegar astronomiczny, na południowej ścianie Ratusza Staromiejskiego – Praga

Republika Czeska to państwo położone w Europie Środkowej. Jako samodzielne państwo w nowoczesnej historii powstało 1 stycznia 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i części Śląska Austriackiego.
Od wczesnego średniowiecza tu krzyżowały się stare szlaki handlowe z surowej północy na słoneczne południe. W starożytności ziemie czeskie były zamieszkiwane przez celtyckie plemię Bojów, a następnie germańskich Markomanów. W VI wieku n.e. pojawiły się pierwsze plemiona słowiańskie. W IX wieku Czechy zostały zjednoczone przez ród Przemyślidów. W roku 884 pierwszy historyczny władca Czech, książę Borzywoj I, przyjął chrześcijaństwo. W 1019 r. Brzetysław I zjednoczył Czechy i Morawy, a w 1085 r. Wratysław II został koronowany na króla. Wtedy też Czechy weszły w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów na pocz. XIV wieku władzę objęli Luksemburgowie. Za czasów Karola IV Czechy, a przede wszystkim Praga, stały się centrum cesarstwa niemieckiego przeżywając swój największy rozkwit. Po XV-wiecznych wystąpieniach husytów i wywołanych tym wojnach religijnych spadło znaczenie Czech, które od 1526 r. znalazły się pod władzą Habsburgów, uzależniając się stopniowo od Niemiec. Zależność ta została przypieczętowana po wojnie trzydziestoletniej przegranej przez protestanckie Czechy. W XIX w. kraj faktycznie stał się integralną częścią Cesarstwa Austriackiego. Odrodzenie świadomości narodowej następowało dopiero po Wiośnie Ludów. W 1918 r. obszar dzisiejszych Czech wszedł w skład nowo utworzonej Republiki Czechosłowackiej istniejącej do 1939 (podział między III Rzeszę, Polskę, Węgry i marionetkową Słowację) i odrodzonej po 1945 r. jako państwo
komunistyczne w strefie wpływów ZSRR. W 1989 r. upadł ustrój komunistyczny (aksamitna rewolucja), a w 1993 r. Czechosłowacja została podzielona na dwa państwa – Republikę Czeską i Słowację.
Republika Czeska to nie tylko bogata historia narodu czeskiego, to również region pełen niespodzianek i wrażeń. Świadectwem tego jest kilka tysięcy zabytków architektonicznych zamków i pałaców, budowli sakralnych czy całych historycznych miast, jak również dwanaście pereł wpisanych na listę UNESCO. Czechy to również aktywny wypoczynek znajdują tu się przepiękne góry i doliny z siecią ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, tras zjazdowych i biegowych. Miłośników wody zachwycą malownicze stawy rybne i jeziora polodowcowe, zapory wodne i górskie strumienie. Podróżując po różnych regionach tego kraju mamy okazję posmakować tradycyjnej kuchni czeskiej, jak również licznych gatunków piwa i wina. W tym miejscu warto dodać, że Czesi w przeliczeniu na jednego mieszkańca, spożywają najwięcej piwa na świecie. W tym małym kraju swój browar produkuje ponad 200 różnych marek.
Krótko mówiąc, miłośnicy przyrody i zabytków, Ci wszyscy, którzy lubią zwiedzać zamki i grodziska, miłośnicy architektury ludowej, zabytków czy turyści wędrujący piechotą, będą na pewno w pełni usatysfakcjonowani, odwiedzając ten kraj.

Przy dłuższym pobycie wakacyjnym warto zajrzeć do miejscowych centrów informacji turystycznej, lub planując urlop skorzystać ze stron internetowych np. [www.czechtourism.com/pl/brochures/] gdzie można pobrać darmowe broszury opisujące ciekawe miejsca. Życzę wielu pozytywnych wrażeń i udanej podróży.

Źródło: Opracowanie na podstawie wolnej encyklopedii – Wikipedia, Przewodnik pieszego turysty

Czy wiesz że… Supernowoczesne testy DNA potwierdziły to, co znawcy historii dotychczas tylko przypuszczali: mieszkańcy Czech, Moraw i Śląska tworzących Republikę Czeską, to w 51 % Słowianie, a resztę znaków genetycznych odziedziczyli po przodkach romańskich, germańskich, żydowskich, ugrofińskich i południowo-kaukaskich.

Kilka kluczowych dat w historii Czech

 • Przełom V i VI w. n.e. – ziemie obecnych Czech zajęły plemiona słowiańskie
 • Lata 60. IX w.–początek X w. – tereny obecnych Czech znalazły się w państwie wielkomorawskim
 • 862 – św. Cyryl i Metody rozpoczęli misję chrystianizacyjną na terenach Moraw i Słowacji
 • IX–X w. – książęta prascy z rodu Przemyślidów zjednoczyli sąsiednie plemiona słowiańskie we wczesnofeudalne państwo czeskie
 • 973–976 – utworzenie biskupstwa praskiego
 • Koniec X w. – Mieszko I wystąpił przeciw Czechom i wcielił do Polski ziemie Wiślan i Śląsk
 • 1003–1004 – panowanie Bolesława Chrobrego nad Czechami
 • 1019 – zjednoczenie Czech i Moraw
 • 1085 – Wratysław II został pierwszym królem Czech
 • 1198 – władcy Czech otrzymali dziedziczny tytuł królewski
 • 1301–1304 – Czechy zajęły chwilowo Węgry
 • 1306 – zamordowano Wacława III, co oznaczało koniec dynastii Przemyślidów
 • 1335 – Jan Luksemburski zajął Śląsk
 • 1346–1378 – szczytowy okres czeskiego królestwa za panowania Karola IV
 • 1419 – zwolennicy Jana Husa (husyci) sięgnęli po władzę w Pradze
 • 1419 – zjazd panów i szlachty wybrał na króla Zygmunta Luksemburskiego – nowego władcy nie zaakceptowali husyci, którzy zaoferowali koronę czeską Władysławowi II Jagielle
 • 1419–1434 – wojny husyckie
 • I poł. XV w. – ostatecznie ukształtowała się w Czechach reprezentacja stanowa panów, szlachty i miast (sejmy) oraz utrwaliła się zasada elekcyjności tronu
 • 1471 – tron objął Władysław II Jagiellończyk
 • 1526 – tron objęli Habsburgowie
 • XVI w. – początek reformacji w Czechach
 • 1618–1648 – wojna trzydziestoletnia pomiędzy czeską reprezentacją stanową a Habsburgami
 • 1635 – Czechy utraciły Łużyce na rzecz Saksonii
 • 1740–1748 – wojna o sukcesję austriacką
 • Koniec XVIII w. – początek rewolucji przemysłowej w Czechach
 • XIX w. – odrodzenie narodowe Czechów
 • 1878 – założono Czeską Partię Socjaldemokratyczną
 • 1916 – w Paryżu powstała Czechosłowacka Rada Narodowa
 • 1918 – w umowie pittsburskiej ustalono utworzenie wspólnego państwa Czechów i Słowaków
 • 28 października 1918 – Czechosłowacja proklamowała niepodległość
 • 1920 – arbitraż międzynarodowy przyznał Czechosłowacji zachodnią część Śląska Cieszyńskiego oraz część Spiszu i Orawy
 • 1938 – Niemcy zajęły Sudety
 • 2 października 1938 – Polska zajęła Zaolzie
 • 1939 – 1945 – okupacja Czech przez III Rzeszę
 • 1945 – rząd Czechosłowacji na emigracji przyjął współpracę z ZSRR
 • 1948 – w wyniku praskiego zamachu władzę przejęła Komunistyczna Partia Czechosłowacji
 • 1948 – uchwalono nową konstytucję Czechosłowacji zapowiadającą przekształcenie jej w państwo socjalistyczne
 • 17 listopad 1989 – początek aksamitnej rewolucji
 • 29 grudzień 1989 – prezydentem został Václav Havel
 • 1990 – zmieniono nazwę państwa na Czeską i Słowacką Republikę Federacyjną
 • 1 stycznia 1993 – rozpad Czechosłowacji na dwa samodzielne państwa: Czechy i Słowację
 • 2004 – Czechy przyjęto do Unii Europejskiej[

Źródło: Wolna encyklopedia Wikipedia